Projektová a výrobní dokumentace ocelových konstrukcí

Zajišťujeme pro vás v oblasti projektování ocelových konstrukcí

  • kompletní projekčně-konstrukční dokumentace včetně opláštění
  • zpracování dílenské dokumentace
  • vykreslování a kopírování velkoformátové dokumentace

Naše vybavení

  • CAD pracoviště s programovým vybavením Tekla Structures, HiCAD, AdvanceSteel, ACAD 2008
  • Vykreslovací a kopírovací zařízení OCÉ TDS 300