Whistleblowing

Whistleblowing je termín používaný pro jednání, kdy jednotlivec (oznamovatel) informuje svého zaměstnavatele o protiprávním nebo neetickém jednání, kterého se dopustila jiná osoba na pracovišti nebo v souvislosti s výkonem činnosti pro zaměstnavatele.

Podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je společnost DESMO a.s., povinna zavést vnitřní oznamovací systém pro jednání, které má znaky trestného činu či přestupku s pokutou alespoň 100 000 Kč, jakož i pro další jednání uvedené v § 2 zákona.

Jsme přesvědčeni, že oznamování podezření z možného protiprávního jednání chrání hodnoty našeho podnikání, neboť nám umožňuje včas identifikovat problémy, zamezit nevhodnému jednání, ale i snižovat náklady související s nápravnými kroky. Oznamovací systém současně chrání anonymitu oznamovatele a zamezuje případným odvetným opatřením.

Příslušnou osobou určenou pro účely přijetí a vyřízení oznámení je: Mgr. Petr Velda.

 

Podání je možné učinit telefonicky (na telefon 724 182607), písemně (s možností vhození podání do k tomu určené poštovní schránky nebo na adresu DESMO a.s., Rváčovská 854, 512 51 Lomnice nad Popelkou s označením zásilky „důvěrné – určeno k rukám pověřené osoby“) nebo ústně (po dohodě s pověřenou osobou).

Směrnice upravující vnitřní oznamovací systém je k nahlédnutí zde .

Společnost zároveň upozorňuje oznamovatele, že ochrana před odvetnými opatřeními nená-leží osobě, která učinila vědomě nepravdivé oznámení. Takové jednání současně naplňuje znaky přestupku, za který lze uložit pokutu až 50 000 Kč.